GIỚI THIỆU CHUNG

Với định hướng phát triển đa ngành nghề, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG đã có nhiều kinh nghiệm và năng lực hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Môi giới đấu giá bất động sản; Quản lý dự án; Tư vấn thiết kế các hạng mục công trình; Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi…; Kinh doanh thiết bị dân dụng, công nghiệp, vật liệu xây dựng;…

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG nhận thức con người chính là nền tảng để phát triển bền vững, nên đã tuyển dụng, đào tạo được một đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm, đầy tâm huyết, chuyên môn giỏi. Đồng thời thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000… CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG đã từng bước hoàn thiện cấu trúc bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cùng với các Công ty thành viên và Công ty liên kết, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG ngày càng khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

Từ nguồn lực hiện có CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG luôn đặt mục tiêu “Tôn trọng lắng nghe xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình” và luôn “Tự đổi mới, đón đầu cơ hội, gặt hái thành công”.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG

SĐT: 0824193482

Địa chỉ: Km 12+300, đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội